• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Archive for the ‘Inne tematy’ Category

Biegi przeszkodowe: Testowanie wytrzymałości i siły Wszystkie tworzywa, produkcje, artykuły, jakie się formuje, a po pewnym czasie wypala noszą miano ceramicznych. Ceramika to nic innego, jak nieorganiczne związki metali z tlenem, azotem, węglem, borem i innymi pierwiastkami. Atomy ich integrują się w spojenia jonowe oraz kowalencyjne relacje syntetyczne metali z niemetalami. Ceramika pozostała wyprodukowana już w erze kamienia łupanego, czyli paleolicie. Było to kilkanaście lat przed naszą erą. Ceramika ma […]

Categories: Inne tematy